خدمات وب کنفرانس

نرم افزار کتاب و کاتالوگ تعاملی

مشاوره پروژه های فناوری اطلاعات

سيستم مديريت آموزش (ساميار)

هوشمند سازی مدارس ايران (هما)


هوشمند سازی مدارس

مجتمع فنی تهران با در نظر داشتن شرايط زير ساختی، با استفاده از سه محصول آزمون الکترونيکی، بسته های آموزشی و پورتال، فرآيند هوشمند سازی را ميسر می سازد.

سيستم مديريت آموزش

اين نرم افزار با رویکرد Academic ERP از فرآیندهای تدوین درس و برنامه ریزی آموزشی تا برگزاری آزمون و صدور گواهی نامه پشتیبانی می نماید.

کتاب های تعاملی

نرم افزار توليد کتاب تعاملی، با قابليت اجرا بر روی سخت افزارهای متفاوت امکان ارائه محتوای آموزشی، کاتالوگ، نشريات و کتاب را بر روی لوح فشرده فراهم می سازد.

وب کنفرانس

وب کنفرانس با استفاده از اينترنت و بدون نياز به تجهيزات سخت افزاری و بستر پيچيده ويدئو کنفرانس، امکان بر قراری ارتباط ميان دو تا چند نفر را از طريق وب فراهم می کند.
تعرفه سيستم مديريت آموزش ساميار


مراکز کوچک
 • استفاده همزمان برای نامحدود کاربر
 • تعريف نامحدود دوره و درس
 • امکان ثبت نام برای يک آکادمی
 • امکان ثبت نام تا سقف 1000 نفر
ثبت نام
مراکز متوسط
 • استفاده همزمان برای نامحدود کاربر
 • تعريف نامحدود دوره و درس
 • امکان ثبت نام برای سه آکادمی
 • امکان ثبت نام تا سقف 5000 نفر
ثبت نام
مراکز بزرگ
 • استفاده همزمان برای نامحدود کاربر
 • تعريف نامحدود دوره و درس
 • امکان ثبت نام برای پنج آکادمی
 • امکان ثبت نام تا سقف 20000 نفر
ثبت نام

زير سيستم های ساميار


زير سيستم مديريت

زیرسیستم مدیریت به منظور سازماندهی منابع سازمان طراحی شده و شامل 5 ماژول منابع انسانی، مديريت قوانين، سازماندهی، مديريت عضويت و مديريت عمومی می باشد.

زير سيستم آموزش

زیرسیستم آموزش به منظور مدیریت فرآیندهای آموزشی طراحی شده و شامل 3 ماژول مديريت درس، برنامه ريزی آموزشی و ثبت نام می باشد.

زير سيستم ارزيابی

زیرسیستم ارزیابی به منظور اعتبارسنجی بهره گیری از خدمات آموزشی طراحی شده و شامل 2 ماژول مديريت آزمون و گواهی نامه می باشد.

زير سيستم مالی

زیرسیستم مالی به منظور مدیریت اطلاعات فروش خدمات آموزشی با استفاده از يک صندوق مالی مبتنی بر نظام دريافت و پرداخت طراحی شده است.

زير سيستم باشگاه مشتريان

زیرسیستم باشگاه مشتریان به منظور حفظ ارتباط، افزایش رضایتمندی و ارائه خدمات 24 ساعته به دانشجویان طراحی شده است.

زير سيستم گزارش

زیرسیستم گزارش به صورت يکپارچه و به منظور تحلیل و تولید اطلاعات، طراحی شده است.

محصولات جديد
 • بسته آموزشی زبان سوم راهنمايي


  بسته آموزشی زبان دوم راهنمايي


  بسته آموزشی آفيس 2010


  بسته آموزشی مبانی علم رايانه


 • بسته آموزشی جغرافيا سوم راهنمايي


  بسته آموزشی جغرافيا دوم راهنمايي


  بسته آموزشی iPhone


  بسته آموزشی iPad